Examencommissie / Thesiscommissie
Email : sanders.naco@gmail.com
Casuïstiek en thesis aanvragen alleen indienen via de mail

Nederlands Academisch College voor Osteopathie (NACO)

Hartelijk welkom op de website van het Nederlands Academisch College voor Osteopathie (NACO) Het NACO is een stichting de op het beroepenveld gerichte eindexamens van de osteopathie in Nederland organiseert en beoordeeld.

Diploma Osteopathie D.O.

Het diploma in de osteopathie D.O. staat onder auspiciën van het Nederlands Academisch College voor Osteopathie (NACO), met een Nederlandstalige jury. Het Diploma in de Osteopathie D.O. is gemeenschappelijk voor alle studenten van de verschillende onderwijsvormen, mits zij erkend worden door het Register voor osteopathie (NRO). Registratie bij het NRO kan alleen wanneer de betreffende opleiding door visitatie is geaccrediteerd, conform de reglementen in het beroepscompetentieprofiel (2009) (jurisprudentie Maart 2012).

Registratie is gekoppeld aan de vergoeding van de consulten Osteopathie, mits de patiënt hiertoe een dekkend aanvullend verzekeringspakket heeft afgesloten. De verzekeringsmaatschappijen hanteren de registratie van het NRO. Lees verder

Eindexamen Osteopathie

Het eindexamen Osteopathie bestaat uit vier onderdelen:
  • Schoolexamen Opleiding en de voorgaande tentamens (schoolexamen)
  • Casuïstiekexamen
  • Co-therapie
  • Diplomering: Thesis / Casestudie / Afstudeeropdracht en verdediging.
Het eerste (schoolexamen) en derde onderdeel van het eindexamen (co-therapie) wordt afgenomen door de examencommissie van de betreffende opleiding De onderdelen twee (casuïstiek) en vier (diplomering) van het eindexamen worden afgenomen door de examencommissie van het Nederlands Academisch College voor Osteopathie (NACO).

Lees verder